רשימת תרגילים

Share Button

3 כדורים:

דרגת קושי קל (1):
דרגת קושי בינוני (2):
דרגת קושי קשה (3):

4 כדורים:

דרגת קושי בינוני (2):

תרגילים לפי דרגות קושי